Generalforsamling

Tekst

Generalforsamling i VK Holbæk. Tirsdag den 3. maj 2022

Dagsorden:

 

Mødet åbnes ved formand Peter Mortensen


Valg af dirigent


Beretning ved formand Peter Mortensen


Kåring af årets VK Holbækker


Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Pernille Carlsson


Fremlæggelse af budget ved Pernille Carlsson


Fastsættelse af kontingent


Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår vedhæftede vedtægtsændring


Valg af 1 formand, for 2 år.

Formand Peter Mortensen (modtager genvalg)


Valg af 1 bestyrelsesmedlem, for 2 år.

På valg er Dorte Poulsen (modtager genvalg)

Valg af 1 bestyrelsesmedlem, for 2 år.

På valg er Pernille Carlsson (modtager genvalg)

Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne

Lars Krebs 

 

Mødet afholdes i Foreningshuset Bispehøjen 2 - 4300 Holbæk

Tirsdag den 3. maj 2022 - klokken 17.00